Xem Cuộc sống rất khó đoán, hãy sống cho hiện tại!


Cuộc sống rất khó đoán. Vì thế hãy quên quá khứ đi, đừng lo cho tương lai xa vời, hãy sống cho hiện tại!Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com