Vừa nói định nghỉ việc để khởi nghiệp, thế là: vợ chửi, mẹ chửi, gia đình chử…

Vừa nói định nghỉ việc để khởi nghiệp, thế là: vợ chửi, mẹ chửi, gia đình chửi, bạn bè chửi,…Vừa nói định nghỉ việc để khởi nghiệp, thế là: vợ chửi, mẹ chửi, gia đình chửi, bạn bè chửi,…

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com