VIỆT NAM xếp hạng như thế nào trên thế giới? (Nếu bạn nhìn mọi thứ chỉ bằng duy…


VIỆT NAM xếp hạng như thế nào trên thế giới?
(Nếu bạn nhìn mọi thứ chỉ bằng duy nhất một góc nhìn tiêu cực thì những gì đến với bạn cũng chỉ toàn những điều tiêu cực!)

1 – Việt Nam được đánh giá là quốc gia an toàn nhất thế giới đã 5 năm liên tiếp. (http://visionofhumanity.org/indexes/

Khác

Trong hình ảnh có thể có: nhà chọc trời, bầu trời và ngoài trời


Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com