Tuổi trẻ không nhất thiết phải có người yêu, nhưng nhất định phải có đối thủ….

Tuổi trẻ không nhất thiết phải có người yêu, nhưng nhất định phải có đối thủ.Tuổi trẻ không nhất thiết phải có người yêu, nhưng nhất định phải có đối thủ.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com