TỰ HỌC NÂNG CẤP BẢN THÂN ĐI NÀO, TÀI LIỆU NÀY KHÔNG MẤT TIỀN ĐÂU! (01) Khóa học…

TỰ HỌC NÂNG CẤP BẢN THÂN ĐI NÀO, TÀI LIỆU NÀY KHÔNG MẤT TIỀN ĐÂU!

(01) Khóa học Office chuyên nghiệp, miễn phí

1. Excel: https://bom.to/Tv4zYEz
2. Powerpoint: https://bom.to/Bqwydu4
3. Word: https://bom.to/q9kNAUZ

(02) Khóa học thiết kế

1. ColorME5: https://bom.to/j6hjQmE
2. Lightroom: https://bom.to/K7R62TP
3. Photoshop cơ bản: https://bom.to/v4RGWrN

(03) Khóa học Tiếng Anh

1. Ebook Writing + Speaking: https://bom.to/zsZbGEz
2. Tài liệu Tiếng Anh 4 kỹ năng: https://bom.to/RXMuqZU
3. Listening Vocab: https://bom.to/EsRXLBE
4. Nghe chép chính tả Cam 8-14: https://bom.to/FHAkZq9
5. Boost your vocabulary Cam 8-14: https://bom.to/ZeCtzWx

(04) 15 khóa học Online từ các trường đại học danh tiếng nhất: https://bom.to/5bZr0jX

(05) Cẩm nang chinh phục Big4: https://bom.to/CWkBtox

(06) Tài liệu thi tuyển Quản trị viên tập sự: https://bom.to/DMdKd53

____
(Sưu tầm: Sống Tích Cực Mỗi Ngày)


Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com