TRIẾT LÝ SỐNG KHIÊM TỐN VÀ THÀNH CÔNG Khi bạn làm việc trong tập thể đặc biệt l…


TRIẾT LÝ SỐNG KHIÊM TỐN VÀ THÀNH CÔNG

Khi bạn làm việc trong tập thể đặc biệt là những tập thể cầu tiến, hãy luôn chọn mình à người tiên phong, dám làm những việc khó và có lợi cho tập thể. Và khiêm tốn khiêm nhường khi có thành tựu, lúa càng chín càng cúi đầu.

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com