TOP 5 VIDEO GIÚP BẠN TỰ TIN HƠN KHI BẮT CHUYỆN VỚI NGƯỜI LẠ HOẶC CHIA SẺ TRƯỚC Đ…


TOP 5 VIDEO GIÚP BẠN TỰ TIN HƠN KHI BẮT CHUYỆN VỚI NGƯỜI LẠ HOẶC CHIA SẺ TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG.

1. Nói gì khi không biết gì để nói.
https://www.youtube.com/watch?v=HQpdv3O4aUE&t=599s

2. 5 Câu hỏi dùng để bắt chuyện với người lạ.
https://www.youtube.com/watch?v=7xDf32VVMec&t=13s

3. Cách để không bị run khi thuyết trình trước đám đông
https://www.youtube.com/watch?v=034ICVi8iJA&t=1s

4. Cách giữ vững tâm lý, không bị lo lắng khi đến một nơi xa lạ.
https://www.youtube.com/watch?v=0ax10-GZJcM&t=35s

5. Bí quyết dành cho những ai nói mà người khác không hiểu.
https://www.youtube.com/watch?v=zzLNRzDozJk&t=330s

Bonus:
3 Phương pháp giúp bạn sử dụng ngôn ngữ hình thể phù hợp khi nói trước đông người.
https://www.youtube.com/watch?v=xPY9EHVp_1E&t=2s

(Cre: Awake Your Power)Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com