TỔNG HỢP TÀI LIỆU TỰ HỌC EXCEL HAY TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO Chắc ai đó sẽ cần! 1…

TỔNG HỢP TÀI LIỆU TỰ HỌC EXCEL HAY TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
Chắc ai đó sẽ cần!

1. 25 Thủ thuật Excel hàng đầu: https://youtu.be/guCCtlpCVhw

2. Toàn bộ các hàm Excel thông dụng trong công việc: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU

3. Bí mật hàm Vlookup trong Excel: https://youtu.be/3FEYTVcTfGY

4. Hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg

5. Hướng dẫn vẽ biểu đồ đơn giản và nhanh chóng: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko

6. 10 hàm Excel thông dụng nhất trong kế toán: https://youtu.be/QFCwgWGxg8Y

7. Excel nâng cao cho kế toán: https://youtu.be/SPQetkB3p_E

8. Lập trình VBA trong Excel cho người mới bắt đầu: https://youtu.be/UPYXlS-pNCA

9. Học Excel từ cơ bản đến nâng cao qua 101 bài thực hành: https://youtu.be/BzQ7gSiE7V4

10. Công thức mảng trong Excel: https://youtu.be/LCcTnYknAgs

11. Hàm Excel thông dụng: IF, CountIF, SumIF, CountIFs, SumIFs: https://www.youtube.com/watch?v=7fDdrJVeVFM

12. Định dạng có điều kiện – Conditional Formatting: https://youtu.be/OAXQcmHJGec

(Cre: Sinh Viên – Mỗi Ngày Một Bài Học)Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com