Tôi không có thời gian để ghét ai hết. Hoặc là tôi thích bạn, hoặc là tôi mặ…

Tôi không có thời gian để ghét ai hết.
Hoặc là tôi thích bạn, hoặc là tôi mặc kệ.
Vậy thôi!Tôi không có thời gian để ghét ai hết.
Hoặc là tôi thích bạn, hoặc là tôi mặc kệ.
Vậy thôi!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com