Thằng bạn: “Sao tao không thấy mày đi bar bao giờ, chán!” Tôi: “Sao tao khô…

Thằng bạn: “Sao tao không thấy mày đi bar bao giờ, chán!”

Tôi: “Sao tao không thấy mày đi ngân hàng bao giờ vậy, nản!” 😏Thằng bạn: “Sao tao không thấy mày đi bar bao giờ, chán!”

Tôi: “Sao tao không thấy mày đi ngân hàng bao giờ vậy, nản!” 😏

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com