“Thà làm công việc lương thấp mà mình thích, miễn là sáng dậy vui vẻ đi làm!”…

“Thà làm công việc lương thấp mà mình thích, miễn là sáng dậy vui vẻ đi làm!”

Bạn có đồng ý với quan điểm này không? 🤔“Thà làm công việc lương thấp mà mình thích, miễn là sáng dậy vui vẻ đi làm!”

Bạn có đồng ý với quan điểm này không? 🤔

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com