Sống trên đời: TIỀN: tự mình làm ra YÊU: tự yêu mình trước HẠNH PHÚC: tự …

Sống trên đời:

TIỀN: tự mình làm ra
YÊU: tự yêu mình trước
HẠNH PHÚC: tự mình cảm nhậnSống trên đời:

TIỀN: tự mình làm ra
YÊU: tự yêu mình trước
HẠNH PHÚC: tự mình cảm nhận

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com