Sống ở đời phải biết "CHỌN BẠN MÀ CHƠI, CHỌN NGƯỜI MÀ TIN" nhé _____…

Sống ở đời phải biết "CHỌN BẠN MÀ CHƠI, CHỌN NGƯỜI MÀ TIN" nhé 🙂
_________________
9 cách nhìn người chuẩn xác lưu truyền ngàn năm, không thể không xem qua

1. “Khoảng cách” giúp nhìn ra độ trung thành

2. “Thân cận” giúp nhìn ra giáo dưỡng

3. “Sự vụ phức tạp” giúp nhìn ra năng lực

4. “Vấn đề bất ngờ” giúp nhìn ra mưu trí

5. “Đề nghị giúp đỡ gấp” giúp nhìn ra lòng tín nghĩa và danh dự

6. Tiền bạc nhìn ra nhân nghĩa

7. Thời khắc hoạn nạn nhìn ra tiết tháo

8. Rượu giúp nhìn ra lễ nghi và tư thái

9. Từ nơi gặp gỡ có thể nhìn ra cách đối nhân xử thế

KODIA Shop – Khơi Nguồn Cảm HứngNguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com