“Sếp đưa 500k, thách em mua 3 món đãi cả phòng 8 người để mừng sinh nhật sếp….

“Sếp đưa 500k, thách em mua 3 món đãi cả phòng 8 người để mừng sinh nhật sếp. Ai có kinh nghiệm chỉ em với?”“Sếp đưa 500k, thách em mua 3 món đãi cả phòng 8 người để mừng sinh nhật sếp. Ai có kinh nghiệm chỉ em với?”

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com