Quán đông, nhân viên lỡ tay làm đổ nước mắm lên đầu khách. Theo bạn nên xử l…

Quán đông, nhân viên lỡ tay làm đổ nước mắm lên đầu khách.
Theo bạn nên xử lý tình huống này thế nào? 🤔Quán đông, nhân viên lỡ tay làm đổ nước mắm lên đầu khách.
Theo bạn nên xử lý tình huống này thế nào? 🤔

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com