Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ: “Buông không đành – nghĩ k…

Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ:
“Buông không đành – nghĩ không thông – nhìn không thấu – quên không được”Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ:
“Buông không đành – nghĩ không thông – nhìn không thấu – quên không được”

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com