Ở Đức, theo quy định của Pháp luật, khi giao thông hoàn toàn bị tắc nghẽn, tài x…

Ở Đức, theo quy định của Pháp luật, khi giao thông hoàn toàn bị tắc nghẽn, tài xế bắt buộc phải đỗ sát vào 2 bên đường để giành 1 làn cho xe được ưu tiền trong trường hợp khẩn cấp.
Theo bạn nước mình có nên ra luật này không? 🙂Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com