Ở ĐỜI: KHOE KHOANG CÁI GÌ, TƯƠNG LAI SẼ MẤT ĐI CHÍNH THỨ ĐÓ! Nếu bạn khoe khoan…

Ở ĐỜI: KHOE KHOANG CÁI GÌ, TƯƠNG LAI SẼ MẤT ĐI CHÍNH THỨ ĐÓ!

Nếu bạn khoe khoang về cái gì thì bạn sẽ thất bại về cái đó, vì thế là người có năng lực, bạn không nhất thiết phải nói ra mà hãy để người khác tự đánh giá về mình.

Hãy ghi nhớ những lời dạy dưới đây để tích phúc báo. Đời người có 3 thứ…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com