“Ở độ tuổi 20-30, cái bạn cần tìm là một người SẾP GIỎI, chứ không phải là mộ…

“Ở độ tuổi 20-30, cái bạn cần tìm là một người SẾP GIỎI, chứ không phải là một CÔNG TY XỊN”

Bạn thấy đúng chứ? 🤔“Ở độ tuổi 20-30, cái bạn cần tìm là một người SẾP GIỎI, chứ không phải là một CÔNG TY XỊN”

Bạn thấy đúng chứ? 🤔

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com