Những lúc như vậy Chúng ta sẽ nhanh chóng học được cách lắng đọng lại chính mìn…


Những lúc như vậy

Chúng ta sẽ nhanh chóng học được cách lắng đọng lại chính mình, tìm cách sống cuộc sống của riêng mình, đây cũng là một phương diện của sự trưởng thành.

Chúng ta cũng phải học cách trải nghiệm sự cô đơn, tương lai chưa chắc đã tốt đẹp hơn, nhưng chúng ta sẽ càng ung dung

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com