“Những bạn trẻ dưới 30 tuổi thì việc đầu tiên cần phải đầu tư là học hỏi chứ …

“Những bạn trẻ dưới 30 tuổi thì việc đầu tiên cần phải đầu tư là học hỏi chứ không phải lương.”
Bạn nghĩ sao về quan điểm này? 🤔“Những bạn trẻ dưới 30 tuổi thì việc đầu tiên cần phải đầu tư là học hỏi chứ không phải lương.”
Bạn nghĩ sao về quan điểm này? 🤔

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com