Người ta nói, 4 năm đại học nhất định phải 1 lần lấy được học bổng, rớt 1 môn…

Người ta nói, 4 năm đại học nhất định phải 1 lần lấy được học bổng, rớt 1 môn, yêu 1 người, chia tay 1 lần thì mới hoàn chỉnh…Người ta nói, 4 năm đại học nhất định phải 1 lần lấy được học bổng, rớt 1 môn, yêu 1 người, chia tay 1 lần thì mới hoàn chỉnh…

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com