NGƯỜI MÀ KHÔNG CÓ ÓC LANH LỢI THÌ CẢ ĐỜI KHỔ, KHÔNG KIẾM TIỀN ĐƯỢC! * Ai cũng n…

NGƯỜI MÀ KHÔNG CÓ ÓC LANH LỢI THÌ CẢ ĐỜI KHỔ, KHÔNG KIẾM TIỀN ĐƯỢC!
* Ai cũng nên đọc!
——————————
Gửi: mấy gia nhân ở villa de tony
Người sử dụng lao động thích nhận người lanh lợi hơn là người thông minh hay người hiểu biết.

Và 100% người đạt đỉnh cao của nghề nghiệp như bác sĩ,…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com