Người không thích bạn: đi tắm sẽ tắm cả đêm, ăn cơm sẽ ăn cả ngày, 5h chiều m…

Người không thích bạn: đi tắm sẽ tắm cả đêm, ăn cơm sẽ ăn cả ngày, 5h chiều mới ngủ dậy, 7h tối đã chúc ngủ ngon. Đừng làm phiền những người như thế, không có hy vọng gì đâu.Người không thích bạn: đi tắm sẽ tắm cả đêm, ăn cơm sẽ ăn cả ngày, 5h chiều mới ngủ dậy, 7h tối đã chúc ngủ ngon. Đừng làm phiền những người như thế, không có hy vọng gì đâu.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com