NẾU NGƯỜI KHÁC KHÔNG TÔN TRỌNG BẠN, VẪN CỨ TÔN TRỌNG HỌ!! ———–…

NẾU NGƯỜI KHÁC KHÔNG TÔN TRỌNG BẠN, VẪN CỨ TÔN TRỌNG HỌ!!

———————————————–
– Mẹ ơi ! Con bị người ta nói xấu!

– Ừm, thì con xấu nên người ta mới nói con.

– Nhưng họ nói không đúng sự thật, họ vu oan cho con.

– Vậy họ sai rồi, họ thật đáng thương.

– Con mới là người đáng thương chứ ?

– Là họ, vì họ phải mất công suy nghĩ để nói xấu con, và họ phải khổ công nói dối mãi.

Con không thấy họ làm vậy thật là mệt mỏi hay sao?

Còn con, có xấu như họ nói thì sửa, còn không xấu thì họ giúp con tu hạnh Nhẫn Nhục, tính ra con luôn có lợi đấy chứ. Con phải cảm ơn họ mới đúng.

– Dạ, con hiểu rồi ạ!

Lấy khoan dung độ lượng để tha thứ cho lỗi lầm của người ta. Nhìn thấu thì thấy thương chứ không có ghét.

Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ.

Nếu người khác không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ.

Không phải họ đáng được thế, mà bởi hành động của họ không đáng để bạn thay đổi NHÂN CÁCH tốt đẹp của mình.

Hãy sống tốt trước, còn mọi việc trời xanh sẽ tự an bài.

————————–
Nguồn: Vulee8668Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com