Nếu muốn kiếm 30tr 1 tháng, hãy chơi vs người kiếm ra 30tr 1 tháng Nếu muốn kiế…

Nếu muốn kiếm 30tr 1 tháng, hãy chơi vs người kiếm ra 30tr 1 tháng

Nếu muốn kiếm 50tr 1 tháng, hãy chơi vs người kiếm ra 50tr 1 tháng

Nếu bạn chơi với 2 người khôn và tài giỏi, bạn sẽ là người giỏi thứ 3

Nếu bạn chơi với 5 người ngu dốt và lười, bạn sẽ là người ngu và lười thứ 6

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng…
Đời còn dài, ngựa hay phải chạy đường dài
Cuộc đời là chuỗi ngày cố gắng, đừng nghĩ mình không làm được. Nhìn xuống để biết mình là ai. Nhìn lên để lấy động lực mà cố gắng. Đường khó khăn là con đường thành công.Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com