Nếu không được tôn trọng, cứ hãy im lặng và rời đi. Đừng để bản thân phải dàn…

Nếu không được tôn trọng, cứ hãy im lặng và rời đi. Đừng để bản thân phải dành thời gian cho những người không đáng!Nếu không được tôn trọng, cứ hãy im lặng và rời đi. Đừng để bản thân phải dành thời gian cho những người không đáng!

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com