Năng lực người lãnh đạo thể hiện ở chỗ hệ thống vận hành thế nào lúc anh ta v…

Năng lực người lãnh đạo thể hiện ở chỗ hệ thống vận hành thế nào lúc anh ta vắng mặt, chứ không phải lúc anh ta có mặt ở đó.Năng lực người lãnh đạo thể hiện ở chỗ hệ thống vận hành thế nào lúc anh ta vắng mặt, chứ không phải lúc anh ta có mặt ở đó.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com