Mưa to nhanh quá, không kịp trú, bác lái ô tô liền mở cửa cho anh grab bike tr…

Mưa to nhanh quá, không kịp trú, bác lái ô tô liền mở cửa cho anh grab bike trú nhờ. Còn tài xế Grab lịch sự cởi dép bỏ ở dưới.
Cuộc sống này vẫn còn những điều tốt đẹp nhẹ nhàng mà ấm áp như thế ❤

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về đường

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com