Một người không tin tưởng vào một ai là kẻ đã từng tin tưởng người khác bằng …

Một người không tin tưởng vào một ai là kẻ đã từng tin tưởng người khác bằng tất cả mạng sống của mình, và bị phản bội.Một người không tin tưởng vào một ai là kẻ đã từng tin tưởng người khác bằng tất cả mạng sống của mình, và bị phản bội.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com