MỘT CON NGƯỜI THÚ VỊ Ông Hải cho biết, ông bỏ tiền túi mua xe, tự lái xe, và c…

MỘT CON NGƯỜI THÚ VỊ 😎

Ông Hải cho biết, ông bỏ tiền túi mua xe, tự lái xe, và cũng sẽ lo cả tiền ăn nghỉ cho bệnh nhân và người nhà khi chở họ về quê. Xa hay gần ông đều chở miễn phí.
Có lẽ, sau khi rời quan trường, ông nhận ra tiền và quyền không tạo ra giá trị của một con người và cuộc đời còn nhiều điều đẹp đẽ khác đáng để theo đuổi hơn?

Ông quả là một người thú vịNguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com