Lúc trước u mê vì bận bịu yêu đương, giờ tỉnh rồi nhận ra tiền mới là chân ái…

Lúc trước u mê vì bận bịu yêu đương, giờ tỉnh rồi nhận ra tiền mới là chân ái. Người yêu có thể làm mình buồn chứ tiền chỉ đem lại những niềm vui 😎Lúc trước u mê vì bận bịu yêu đương, giờ tỉnh rồi nhận ra tiền mới là chân ái. Người yêu có thể làm mình buồn chứ tiền chỉ đem lại những niềm vui 😎

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com