Lúc còn trẻ, có sức khoẻ thì “quẩy lên nào 500 anh em”, “Anh em mình là 1 gia đì…


Lúc còn trẻ, có sức khoẻ thì “quẩy lên nào 500 anh em”, “Anh em mình là 1 gia đình, 1 gia đình là chơi hết mình, không say là không về”.

Khi đổ bệnh nằm xuống thì sao? Chỉ có 1 là mẹ già, 2 là vợ con, còn 500 anh em đâu hết cả rồi?

Nhìn để mà biết mà trân trọng những người bên cạnh mình, nơi mà gọi là GIA ĐÌNH thực sự ấy!

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com