Loài chim duy nhất dám mổ ĐẠI BÀNG đó là con QUẠ! Con quạ hạ xuống l…

Loài chim duy nhất dám mổ ĐẠI BÀNG đó là con QUẠ!

Con quạ hạ xuống lưng đại bàng và mổ vào phần cổ. Tuy nhiên đại bàng sẽ KHÔNG HẤT quạ ra – KHÔNG TRANH ĐẤU với quạ – KHÔNG TỐN SỨC LỰC và THỜI GIAN với nó.

Chim đại bàng chỉ DANG RỘNG CÁNH và BAY CAO VÚT lên trời. Và càng bay cao, sẽ càng ít không khí đối với con quạ, khi đó CON QUẠ SẼ TỰ RƠI XUỐNG.

SỐNG TRÊN ĐỜI cũng vậy, có những chuyện xảy ra … bạn không nên dành nhiều thời gian để phân bua, tranh cãi hay chứng minh điều gì cho ai.

Điều cần thiết là : Cứ tiến lên phía trước, XEM NHẸ NÓ ĐI … mọi điều bất xứng ý sẽ dần dần TỰ BUÔNG RỜI!
__________
-Sưu Tầm-Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com