Lần đầu hẹn hò, cafe xong đến khi thanh toán thì đối phương giành trả tiền, b…

Lần đầu hẹn hò, cafe xong đến khi thanh toán thì đối phương giành trả tiền, bạn sẽ làm gì? 😃Lần đầu hẹn hò, cafe xong đến khi thanh toán thì đối phương giành trả tiền, bạn sẽ làm gì? 😃

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com