“Là đàn ông, phải có sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương.” Qu…

“Là đàn ông, phải có sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương.”

Quan điểm của bạn thế nào?🤔“Là đàn ông, phải có sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương.”

Quan điểm của bạn thế nào?🤔

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com