KHÔNG PHẢI CỨ SAI LÀ CÓ THỂ SỬA 1. Không phải cứ sai là có thể sửa. Có những lỗ…


KHÔNG PHẢI CỨ SAI LÀ CÓ THỂ SỬA

1. Không phải cứ sai là có thể sửa. Có những lỗi lầm ban đầu ta chỉ vô tình không ngờ tới nhưng lại gây ra hậu quả khôn lường. Mất việc, mất nhà, thậm chí có thể mất vợ con.

2. Không phải cứ sai là có thể sửa. Nói lời xúc phạm nóng giận thì sướng miệng, thế còn tổn…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com