*Không hiểu gì cuộc sống màu hồng. *Biết một ít chửi khắp nơi nhìn đâu cũng t…

*Không hiểu gì 👉cuộc sống màu hồng.
*Biết một ít 👉chửi khắp nơi nhìn đâu cũng thấy rác rưởi & tiêu cực.
*Biết đủ 👉thấy tương lai tươi sáng, cuộc sống như cõi bồng lai.Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com