… Không có đời sống nào Dẫu chỉ trong khoảnh khắc Không bất-tử Và cái chết…


Không có đời sống nào
Dẫu chỉ trong khoảnh khắc
Không bất-tử
Và cái chết
Luôn là kẻ đến sau
Chính khoảnh khắc này

Trong đuối sức
Nó cứ giật
Cứ lay
Cánh cửa vô hình

Nhưng
Chỉ vô vọng
Mà thôi

Một khi con người
Tới được đây rồi
Dấu vết của họ
Cái chết
Sẽ
Không bao giờ
Xoá nổi

NÓI KHÔNG CƯỜNG ĐIỆU VỀ CÁI CH.ẾT(trích)

(Thơ W.Szymborska / Nguyễn Như Huy dịch / Shared by: Cafebiz)Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com