Khoảnh khắc nhận ra mình thực sự cô đơn là khi cuối ngày, có rất nhiều chuyện…

Khoảnh khắc nhận ra mình thực sự cô đơn là khi cuối ngày, có rất nhiều chuyện để kể, nhưng lại không biết phải kể cùng ai…Khoảnh khắc nhận ra mình thực sự cô đơn là khi cuối ngày, có rất nhiều chuyện để kể, nhưng lại không biết phải kể cùng ai…

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com