KHI DÂN TA ĐỒNG LÒNG Tại thị trấn Quảng Phú, Cưmgar, Đắk Lắk: 1.000 đòn bánh té…

KHI DÂN TA ĐỒNG LÒNG
Tại thị trấn Quảng Phú, Cưmgar, Đắk Lắk: 1.000 đòn bánh tét và 700 phần quà nhu yếu phẩm hướng về miền Trung!
Ai có sức góp sức, ai có công giúp công, ai có củi, lá, nếp, nồi, giúp củi, lá, nếp, nồi cùng góp…
Những hình ảnh đẹp đẽ và ấm áp tình người ♥♥
_____
Nguồn: fb Thi NguyễnNguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com