Khách hàng 1 nam 1 nữ tranh nhau thanh toán tiền. Nếu là thu ngân thì bạn sẽ…

Khách hàng 1 nam 1 nữ tranh nhau thanh toán tiền.
Nếu là thu ngân thì bạn sẽ lấy tiền của ai? 🤔Khách hàng 1 nam 1 nữ tranh nhau thanh toán tiền.
Nếu là thu ngân thì bạn sẽ lấy tiền của ai? 🤔

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com