Hãy nhớ: Sai thì sửa, ngã thì đứng dậy, không biết thì hỏi, chứ không đi thì…

Hãy nhớ:
Sai thì sửa, ngã thì đứng dậy, không biết thì hỏi, chứ không đi thì chẳng bao giờ tới…Hãy nhớ:
Sai thì sửa, ngã thì đứng dậy, không biết thì hỏi, chứ không đi thì chẳng bao giờ tới…

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com