Giả sử bạn là người đàn ông đeo kính ngồi trên xe buýt (số 1). Có 4 người khá…

Giả sử bạn là người đàn ông đeo kính ngồi trên xe buýt (số 1).
Có 4 người khác bước lên xe buýt nhưng đã hết sạch chỗ ngồi. Vậy bạn sẽ lựa chọn nhường chỗ ngồi cho ai? 🤔

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com