Giả sử, Bạn đi làm với mức lương 8 triệu. Tiền nhà 2 triệu; Tiền ăn 2,5 tri…

Giả sử,

Bạn đi làm với mức lương 8 triệu.
Tiền nhà 2 triệu;
Tiền ăn 2,5 triệu;
Tiền xăng xe, gặp gỡ bạn bè hết 1,5 triệu.

Sau khi trừ hết chi phí, bạn dư ra 2 triệu/tháng, và khoảng 24 triệu/năm.
Một căn nhà hiện tại có giá khoảng 2 tỷ, và với mức dư 24 triệu/năm, bạn cần tới hơn 80 năm mới mua được nhà. (Giả sử nhà không trượt giá)

TẬN 80 NĂM !!!

Vậy cách nào để có thể sớm mua được nhà?


Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com