Gặp được cô gái hiểu chuyện còn hãnh diện gấp 10 lần gặp cô gái xinh đẹp nhưn…

Gặp được cô gái hiểu chuyện còn hãnh diện gấp 10 lần gặp cô gái xinh đẹp nhưng không biết gì.
Đúng chứ?Gặp được cô gái hiểu chuyện còn hãnh diện gấp 10 lần gặp cô gái xinh đẹp nhưng không biết gì.
Đúng chứ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com