Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình Đừng tưởng cứ lớn là kh…

Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ lớn là khôn… Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương

Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai…
Có câu nói rằng: “Lúc gian nan mới hiểu được lòng người!”.

Cuộc sống này, dù ngày ngày ăn uống tiệc tùng cùng nhau, nhưng khi ta gặp chuyện khó khăn, không nhất định là sẽ có người đưa tay ra giúp đỡ.

Thật vậy, chỉ khi gặp khó khăn, bế tắc, bạn mới biết được thế nào là tình bạn, tình yêu, tình thân, mới hiểu được cuộc sống này đôi khi còn nhiều điều ngang trái.

Thế nên, đừng tưởng … bở!
____
Tony Làm GiàuNguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com