Đừng đổ lỗi cho số phận, sướng khổ ra sao đều nằm ở thái độ và cách ta nhìn nh…


Đừng đổ lỗi cho số phận, sướng khổ ra sao đều nằm ở thái độ và cách ta nhìn nhận cuộc sống…

Đừng đổ lỗi cho số phận, sướng khổ ra sao đều nằm ở thái độ và cách ta nhìn nhận cuộc sống…

___________
Cre: CafebizNguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com