Đồng tiền không dạy ta cách làm người, nhưng nó giúp ta làm rõ bản chất của m…

Đồng tiền không dạy ta cách làm người, nhưng nó giúp ta làm rõ bản chất của một số người.

Đúng chứ?Đồng tiền không dạy ta cách làm người, nhưng nó giúp ta làm rõ bản chất của một số người.

Đúng chứ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com