ĐỌC XONG RỒI THÌ HÃY TIẾP TỤC MÀ CỐ GẮNG… 1. Bố mẹ tôi tới họ hàng chơi, ngườ…


ĐỌC XONG RỒI THÌ HÃY TIẾP TỤC MÀ CỐ GẮNG…

1. Bố mẹ tôi tới họ hàng chơi, người họ hàng đó không cho bố tôi chơi bài cùng và nói: “Không có tiền thì đừng cố vô giúp vui!”

2. Bạn mãi mãi không biết lúc bạn không ở nhà, bữa cơm của bố mẹ bạn đơn giản, đạm bạc như thế nào.

3. “Con trai, hai ngày nữa…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Leave a comment
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com